Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Velkommen

Healing Med Blomster
Agrimony (Agermåne) 

Overfladisk munterhed. Man forsøger at skjule smertefulde tanker og indre uro bag en facade af munterhed og sorgløshed man gør meget for fredens skyld

* man bringer næsten ethvert offer for at opretholde sin indre og ydre sjælefred, og for at undgå konflikter
* det gode indtryk udadtil er meget vigtigt for en
* man bagatelliserer sine problemer og taler ikke om dem af sig selv
* man er selskabelig for at glemme sine indre bekymringer - man er den gode ven, fredsstifteren, "den underholdende" ved enhver fest
* man skal altid være i bevægelse for ikke at skulle tænke for meget over tingene
* man griber til alkohol og stimulanser for at kunne glemme de besværlige tanker.

Mål
* Ligevægt - dømmekraft - objektivitet - ægte indre glæde
* man kan integrerer livets mørkere sider, give problemerne den rigtige værdi
* man kan grine af egne bekymringer, fordi man er klar over deres relative uvigtighed

 

Aspen (Bæverasp) 

Uforklarlig, ubestemmelig ængstelse, forudanelser, skjult frygt for et eller andet truende uheld

* Grundløse følelser af angst og fare
* pludselige angstanfald ved at være alene eller også når man er sammen med andre
* uhyggelig angstfølelse som "forhekset"
* fantasien går amok
* angstfyldt fascineret af okkulte fænomener
* overtroisk - forfølgelsesangst, afstraffelsesangst, angst for en usynlig magt eller kraft
* mareridt, man vågner med en panisk angst og tør ikke falde i søvn igen
* bange for tanker og drømme med religiøse temaer, mørke og død
* angst for angsten, men man tør ikke tale med nogen om det
* kollektiv angstformer som f.eks. bange for fysisk vold, overfald, voldtægt, mishandling, angst for slanger, ånder o.lign.
* hos børn: vil ikke være alene eller sove i mørke, af frygt for den sorte mand eller lignende
* man kan ikke tåle atmosfæren på bestemte steder.

Mål
* Evnen til at sætte sig ind i mere subtile bevidsthedsplaner. Derigennem forståelse for religiøse og esoteriske tankegange
* Evnen til at fatte højere åndelige verdener. Man føler sig tiltrukket af disse verdener, og giver sig frygtløst i kast med at udforske dem uden hensyn til eventuelle problemer.

 

Beech (Bøg) 

Trang til kritik, arrogance, intolerance. Man dømmer andre uden nogen som helst indfølingsevne

* andres fejl springer en straks i øjnene
* man har ingen forståelse, ingen overbærenhed for andre menneskers utilstrækkelighed
* man kan følelsesmæssigt ikke sætte sig ind i andre mennesker, da ens egne følelser er blokeret
* man sidder inderligt til doms over andre, ser deres fejl og dømmer dem - man ser altid kun det der er svagt og skal kritiseres i en situation, men man kan ikke se det positive, som kunne udvikle sig heraf
* man kan ikke klare andre menneskers dumhed
* man reagerer til tider småligt, pedantisk, ubøjeligt
* man bliver stødt over andre folks små særheder og talemåder, omfanget af irritationen står slet ikke i forhold til anledningen
* man er indvendig spændt og forhærdet
* man isolerer sig gennem sin overkritiske holdning fra andre mennesker

Mål
* åndeligt skarpsyn, forståelse for de forskellige menneskelige adfærdsmønstre og individuelle udviklingsveje
* gode diagnostiske evner
* man står tolerant midt i livet, erkender enheden i mangfoldigheden

 

Centaury (Tusindgylden) 

Viljesvag - kan ikke sige nej, overreaktion på andres ønsker, godmodigheden bliver tit udnyttet

* kan vanskeligt hævde sig
* passiv, viljesvag, påvirkelig
* villig, føjelig, tjenstvillig til underdanig
* man reagerer hellere på andres ønsker end på sine egne
* man mærker straks, hvad andre forventer af en, og kan så heller ikke lade være med at gøre det
* man lader sig vildlede i ønsket om at være andre til behag, i ekstreme tilfælde grænser det til selvfornægtelse
* mere slave end bevidst hjælper
* man ligger under for en andens mere egoistiske personlighed: forældre, partner, overordnede o.a.
* man lader sig let overtale til noget, man egentlig slet ikke ville
* ens godvillighed bliver nemt udnyttet
* man har kun lidt selvfølelse, lader sig ubevidst diktere af andre hvad man skal gøre
* man overtager ubevidst gestus, formuleringer og meninger fra stærkere personligheder
* bliver let træt, bleg, udmattet
* man giver let mere end man har
* fare for at forsømme ens egen livsopgave
* børn retter sig stærkt efter ros, irettesættelse og konventioner

Mål
* man ved hvornår man siger ja, men kan også sige nej på de rigtige steder
* man integrerer sig godt i grupper og lign., men beholder alligevel altid sin identitet
* man kan vie sit liv til sin virkelige opgave

 

Cerato (Cerato) 

Manglende tillid til egen intuition

* Mistro til egen dømmekraft
* man spørger ustandselig andre til råds
* man taler meget, går andre på nerverne ved afbrydende spørgsmål
* man lægger overdreven vægt på andres mening
* overdreven informationshunger
* man hamstre viden uden at anvende den
* man bliver usikker gennem andres valg
* man lader sig lede i forkerte baner, går stik imod ens egen overbevisning til ulempe for sig selv
* afgørelsen, man traf i det ene øjeblik, tvivler man på i det næste
* man søger bekræftelser gennem autoriteter
* man virker naiv, til tider næsten dum
* man elsker sædvaner, spørger hvad der er in
* man er tilbøjelig til at efterabe andre
* eksempel med børn: sletter det rigtige og skriver derefter noget forkert til prøven i skolen

Mål
* Intuitiv og evne til begejstring, nysgerrighed, videbegærlighed
* man er god til at samle information, bearbejde den og anvende den
* man giver glad sin viden videre
* god koordination af abstrakt og konkret tænkning
* man lader sig lede af sin indre stemme, stoler på sig selv og står fast ved sine beslutninger
* man handler klogt

 

Cherry Plum (Mirabel) 

Angst for at miste kontrollen, angst for at miste forstanden, angst for sjælelige kortslutsningshandlinger, ubeherskede temperamentsudbrud

* sjæleligt føler man sig som en trykkoger der er ved at eksplodere
* man kæmper for at opretholde sin selvbeherskelse
* man er fortvivlet, på grænsen af et nervesammenbrud
* man frygter at man mod sin vilje skal gøre noget frygteligt
* man er angst for ukontrollerbare åndelige kræfter i ens indre
* man frygter at blive skør og skulle på en nerveklinik
* man føler at man sidder på en krudttønde
* man leger med tanken om at gøre en ende på det hele
* tvangsforestillinger, vrangforestillinger
* ekstreme indre spændinger og forkrampninger, f.eks. tvangsmæssig gåen frem og tilbage, tvangsmæssig selvransagelse
* pludselig ukontrollerbar vredesudbrud, særlig hos børn, de kaster sig på jorden eller slår hovedet mod væggen
* forældre der frygter at de kommer til at slå deres børn, der er fare for børnemishandling

Mål
* mod, kraft, spontanitet
* man har forbindelse til et stærkt åndeligt kraftreservoire
* man kan klare den største psykiske og fysiske tortur, uden at tage skade på sin sjæl
* man kan opnå store åndelige kundskaber, indse sin sande livsopgave og kan fuldende store udviklingsskridt

 

Chestnut Bud (Kastanieknop)

Man laver igen og igen de samme fejl, da man ikke rigtig bearbejder sine erfaringer og ikke lærer nok deraf

* Man laver igen og igen de samme fejl, ryger ind i de samme diskussioner, forårsager de samme uheld osv.
* Det ser ud til at man kun meget langsomt lærer noget nyt i livet, enten af mangel på interesse, ligegyldighed, indre hastværk eller af mangel på iagttagelse
* Man får ikke nok ud af sine erfaringer, bearbejder ikke oplevelser dybt nok
* Man styrter sig hellere med det samme ud i nye erfaringer, i stedet for først at lade den sidste indvirke på en
* Man kommer ikke på den tanke også at lære af andre menneskers erfaringer
* Da man i sine tanker altid allerede er to skridt foran, reagerer man i øjeblikkelige situationer ofte uopmærksomt, utålmodigt eller uinteresseret
* Man har en indre følelse af at køre i en bil med hakkende motor
* På andre virker man ubekymret indtil det naive
* Langsom til at lære, indlæringsblokeringer, langsom udvikling
* Regelmæssigt og periodisk optrædende kropslig sygdomssymptomer kan følges ad med denne holdning f.eks. migræneanfald, akneudslæt, anfaldslidelser o.a.

Mål
* Man kan let omstille sig og har en god indlæringsevne
* Åndelig levende, man lærer også af at iagttage andre menneskers væremåde
* Man følger opmærksomt alle livets tildragelser, særlig nøje betragter man alt det negative og ens egne fejl
* Man er altid nærværende med sin opmærksomhed, enhver erfaring er en indre berigelse
* Man får det optimale ud af den daglige erfaring
* Man kan se sig selv og sine egne fejl med samme afstand, som andre mennesker ser dem

 

Chicory (Chicorie) 

Besiddende og krævende personlighed, som blander sig og manipulerer i overmål. Man forventer fuld opmærksomhed fra sine omgivelser og bryder ud i selvmedlidenhed når man ikke får sin vilje.

* egoistisk, herskesyg, overdreven krævende holdning
* man er en rigtig "hønemor" i forhold til: behov, ønsker og den generelle udvikling i sin familie og vennekreds man har konstant noget at bemærke, foreslå eller rette
* ekstremt pylret og overivrig
* man gør næsten ikke noget som helst uden at overveje, hvordan det kan gavne en selv
* kærlighed som er knyttet til betingelser : jeg elsker dig, hvis”¦.. Man forsøger mange gange at opnå noget på en indirekte måde
* man manipulerer, diplomatiserer, fører sig behændigt frem for at få sin vilje igennem eller beholde sin indflydelse
* følelsesmæssige afpresninger
* man vil gerne vedligeholde følelsesbindinger f.eks. moder/barn, brud/brudgom forhold og lignende
* man har vanskeligt ved at tilgive og glemme
* man er i det stille angst for at miste venner, forbindelser eller besiddelser
* man føler sig let tilsidesat, forbigået eller såret
* selvmedlidenhed: ingen elsker mig
* man overdriver i beskrivelsen af sin elendighed
* man kravler eventuelt ind i en sygdom for at vække medlidenhed eller udøve indflydelse
* når man ikke får sin vilje bliver man meget ærgerlig og spiller evt. martyr
* man bryder ud i tårer over andres utaknemmelighed
* man taler om hvad andre skylder en
* børn der konstant kræver opmærksomhed
* psykologisk moder-problematik

Mål
* Man bekymrer sig med stor kærlighed og hengivenhed for andre
* man giver uden at forvente eller at have brug for modydelser
* varme, venlighed, finfølelse, man hviler i sig selv
* man giver andre tryghed og sikkerhed

 

Clematis (Klematis)

Dagdrømmeren - der lever i fremtiden. Altid med tankerne andre steder, viser ringe interesse for det, som sker omkring en

* åndsfraværende, sjældent helt nærværende
* uopmærksom, distræt, drømmer med åbne øjne
* man har ingen øjeblikkelig interesse i nutiden, lever mere i sin egen fantasiverden. Man føler sig ikke hjemme i virkeligheden
* man giver fantasien megen plads i ens liv
* man virker let noget forvirret, "faldet ned fra himlen"
* man flygter ved besværligheder ind i urealistiske og illusionære forestillinger
* typisk blik: kommer fra det fjerne, går i det fjerne, eventyrøjne
* man virker drømmende, søvndrukken, aldrig rigtig vågen
* man reagerer ofte på dårlige såvel som på gode nyheder med samme ligegyldighed
* man har næsten ingen aggressioner eller ængstelser, da man ikke er helt i nutiden
* manglende vitalitet, ofte påfaldende bleg
* man får let kolde hænder og fødder, eller en tom fornemmelse i hovedet
* svævende fornemmelse, man føler sig ofte fortumlet som under svag narkose
* man har brug for meget søvn, døser gerne, kan falde i søvn på de mest umulige tidspunkter
* man "forsvinder" let, har tilbøjelighed til at besvime
* dårlig hukommelse, ingen sans for enkeltheder, da man på grund af manglende interesse ikke hører rigtigt efter
* tilbøjelighed til syns- og høreforstyrrelser, da øjne og ører mere er vendt mod det indre en det ydre
* ved sygdom viser man ringe interesse i hurtigt at blive rask igen, da den fysiske selvopholdelsesdrift er svag
* man kan ikke længere skelne mellem fantasi og virkelighed
* ofte ikke udlevede kreative begavelser, kunstnerisk begavede mennesker i "tørre" jobs

Mål
* man behersker sin tankeverden og kan dagligt se nye positive ting i virkeligheder, fordi man forstår og accepterer sammenhængen mellem de forskellige verdener og den dybere mening bagved
* man omsætter målrettet kreative ideer i den fysiske virkelighed f.eks. som forfatter, skuespiller, grafiker osv.

 

Crab Apple (Sødæble) 

Selvhad og følelse af urenhed. Man føler sig snavset indvendig eller udvendig, overpertentlig. "Renselsesblomsten"

* fikseret af renhedsprincippet på sjæleligt/åndeligt og/eller fysisk plan
* udpræget følelse for "sjælelig hygiejne"
* man fordømmer sig selv, fordi man har gjort noget, som ikke er i samklang med ens sande indre natur
* man har følelsen af at skulle vaske sig ren for smudsige tanker
* man føler sig syndig og snavset
* man går op i enkeltheder og taber derved den røde tråd
* man hager sig fast i detaljer, lader sig tyrannisere af småting
* mønsteragtig husmor med pedantisk nøjagtighed
* alt skal altid være skinnende rent
* ømfindtlig overfor uorden, offentligt og privat
* man har mange gange besværligheder med stærkt jordbundne og fysiske udfoldelser : amme, kysse, sex osv.
* man væmmes ved sig selv ved hududslet, svedige fødder, bumser og vorter o.lign.
* man er inderligt allergisk overfor smuds, insekter, bakteriefare o.a.
* stærkt renselsesbehov indtil vasketvang
* man er bange for evt. fordærvede madvarer, urene toiletter, forkerte medikamenter, miljøforurening osv.

Mål
* man er storstilet og lader sig ikke bringe ud af fatning af småting
* man ser tingene i deres rette perspektiv
* sans for overordnede sammenhænge
* man erkender det uopklarede i sine omgivelser og kan transformere det

 

Elm (Elm) 

Den forbigående følelse af ikke at kunne klare sin opgave og sit ansvar

* Man føler sig pludselig overvældet af sin opgave
* Man føler at ansvaret vokser en over hovedet
* Man føler ikke man har nok kraft til at klare alt hvad man skal og vil klare
* Opgivende udmattelsesfaser hos stærke karakterer som midlertidigt har mistet deres ellers gode selvtillid
* Man føler sig midlertidigt utilstrækkelig fordi man er udmattet
* Man tvivler forbigående på sine evner og sin egnethed til en bestemt opgave
* Man ved ikke, hvor man skal starte
* Man har manøvreret sig ind i en situation i hvilken man er blevet uundværlig, og tror ikke længere at man kan unddrage sig ansvaret
* Man har til tider påtaget sig for mange opgaver og nu kan man ikke klare mere

Mål
* Medfødt menneskevenlig grundholdning
* Man følger et indre kald
* Overgennemsnitlige anlæg og stærke evner
* Positiv lederpersonlighed
* Stor ansvarsbevidsthed
* Sikker på sig selv og tillidsfuld
* Ansvarsbevidst og pålidelig
* Urokkelig i overbevisningen om at hjælpen altid kommer i rette tid
* Man er klar til at forsøge det umulige når det drejer sig om at overvinde vanskeligheder for helhedens bedste
* Man kan se problemerne i deres rette sammenhæng

 

Gentian (Ensian) 

Skeptisk, tvivlende, nedtrykt, let modløs

* man er deprimeret og man ved hvorfor
* nogen gange synes man ligefrem at nyde sin pessimisme
* i første omgang er man principielt skeptisk
* kommer frem med sin tvivl i enhver situation
* usikkerhed gennem mangel på tro og tillid
* man bliver let modløs og skuffet ved uforudsete vanskeligheder
* forbigående tilbagefald slår en ud
* man kan ikke begribe, at ens egen mangel på tro er årsagen til disse tilstande

Mål
* evnen til at leve med konflikter
* overbevisningen om at der ikke findes nogen fiaskoer, når man har gjort sit bedste
* vished om at vanskeligheder kan klares
* urokkelig tillid trods vanskelige omstændigheder
* man ser "lys i mørket" og kan formidle denne følelse til andre mennesker

 

Gorse (Tornblad) 

Håbløshed, totalt fortvivlet, følelsen af at det alligevel ikke nytter noget

* dybt indvendigt stagnerer opgøret med ens egen skæbne
* man håber ikke længere på bedring, særlig ved lange kroniske sygdomme
* man tør næsten ikke håbe på en ændring af ens egen situation
* deprimeret, resigneret, er blevet træt indvendig
* man har ikke mere kraft til at tage et nyt spring
* man giver op i sit sind, og venter på at et eller andet udefra sker
* man lader sig overtale af familie til videre terapiforsøg mod sin egen vilje, bliver så skuffet ved det mindste tilbagefald
* ofte var man kronisk syg som barn eller er vokset op sammen med kronisk syge mennesker

Mål
* man er overbevidst om, at alt til sidst vil få en god slutning
* man får en anden indstilling til sin håbløse situation, kan acceptere sin skæbne
* man erkender at håbløsheden forhindrer healingsprocessen, og at enhver er ansvarlig for sig selv
* man ved at man aldrig skal sige aldrig
* i lettere sygdomstilfælde får man håb på helbredelse, dermed er første skridt til helbredelse taget

 

Heather (Lyng) 

Selvoptaget, fuldstændig optaget af sig selv, har altid brug for publikum

* tankerne kredser kun om egne problemer, man tager sig selv meget højtideligt
* man føler en indre trang til at tale til enhver om sig selv
* i selskab drejer man med det samme samtalen over på emner, der vedrører ens egen person
* i ønsket om at være eftertrykkelig, går man tæt på andre mens man taler, holder dem fast i ærmet, lader dem ikke undslippe
* man gør andre helt udmattede med al ens snak og anstrenger deres nerver
* man "bruger" sine medmennesker
* man kan ikke være alene
* man hælder til at overdrive følelsesmæssigt, gør en fjer til ti høns
* man har svært ved at lytte til andre
* man udgiver sig ofte udadtil som værende stærkere en man er, hvorfor man ikke umiddelbart vækker medfølelse hos andre
* stammer ofte fra følelsesfattige barndomshjem, har som barn været følelsesmæssigt underernæret
* forekommer ofte i begyndelsen af den spirituelle vej, når man bliver konfronteret med sit jeg og må bringe mange indre oplevelser ud

Mål
* den forstående voksne med megen indfølingsevne
* god tilhører og interesseret diskussionspartner
* man kan gå helt op i et andet menneske eller i en opgave
* man udstråler styrke og tillid

 

Holly (Kristtorn) 

Jalousi, mistro, had og misundelse på alle planer

* hjertet er forhærdet
* man er utilfreds, ulykkelig, frustreret, men ved ikke altid hvorfor
* misundelse og hadfølelse
* jalousi, mistro, hævnfølelse
* skadefryd
* man frygter, at nogen går bag ens ryg
* misforståelser, man beklager sig over andre
* man ser noget negativt bag meget man møder
* man mistænker let andre
* man føler sig ofte krænket eller såret
* man ser inderst inde ned på andre
* vrede, ærgrelse, hidsighed, ofte håndgribelige anfald af dårligt humør hos børn

Mål
* man lever i indre harmoni og udstråler kærlighed
* dyb forståelse af den menneskelige følelsesverden
* man kan glæde sig over andres præstationer og succes, også når det går en selv dårligt

 

Honeysuckle (Kaprifolium) 

Længsel efter det forgangne, beklager sig over fortiden, lever ikke i nutiden

* man refererer hele tiden til fortiden, i tankerne og i snak med andre
* man glorificerer fortiden og vil helst have, at det igen bliver som før
* man tænker med vemod tilbage på forgangne skønne tider
* man kommer sig ikke over tabet af et elsket mennesker (forældre, barn, ægtefælle)
* man lever fuldstændigt i sine erindringer
* hjemve
* man beklager en forpasset chance eller en ikke opfyldt ønskedrøm
* man har kun lidt interesse i aktuelle problemer, fordi man i tankerne lever i fortiden
* længsel efter endnu engang at kunne begynde forfra
* en bestemt hændelse i fortiden er så frisk i erindringen, som var det i går
* særlig svage barndomserindringer

Mål
* man har et levende forhold til fortiden, men lever i nutiden
* man har lært af fortidens erfaringer, men holder ikke længere fast i dem
* man kan trække smukke ting fra fortiden ind i nutiden, uden at hænge fast i fortiden

 

Hornbeam (Avnbøg)

Mandagmorgen følelse

* man føler sig overbelastet i hovedet, træt og udmattet
* hovedet brummer efter for meget fjernsyn, for meget læsning, for meget indlæring og andre sansemæssige overbelastninger
* man har ikke noget drive
* man føler ikke man kan komme ud af sengen om morgenen, er man først i gang går det bedre
* man tror ikke, at man kan begynde sit arbejde uden kaffe, te eller andre stimulanser
* man føler livet er alt for gennem organiseret og indkørt
* sjælelig træthed efter års rutinekrav
* man føler sig mere træt om morgenen, end da man gik i seng om aftenen.

Mål
* levende ånd
* klar i hovedet
* sans for afveksling
* man er sikker på, at man får ordnet tingene, selvom disse tilsyneladende overstiger kræfterne

 

Impatiens (Kæmpebalsamin)  

Utålmodig - let oprevet - overdrevne reaktioner

* mentale spændinger på grund af højt indre tempo
* alt skal køre hurtigt og gnidningsløst
* man kan dårligt vente på at tingene udvikler sig af sig selv
* mennesker som arbejder langsomt irriterer, frustrerer og gør en vanvittig
* utålmodig og udiplomatisk med mere langsomme mennesker
* man tager af utålmodighed ordet ud af munden på andre
* af utålmodighed tager man tingene ud af hånden på andre
* man træffer på grund af utålmodighed beslutninger over hals og hoved
* man forcerer andre til at skynde sig
* man arbejder helst alene og i ens eget tempo
* stærkt uafhængighedsbehov
* man farer let op som en stikflamme, brat og brysk, men vreden er hurtigt dampet af igen
* på grund af indre spænding, og trods hurtig reaktionsevne, er man ofte udsat for uheld
* nervøse håndbevægelser
* Prins Pilfinger

Mål
* hurtig i opfattelsen, tænk og handel
* indvendig uafhængighed
* overgennemsnitliglige talenter
* tålmodighed og finfølelse
* blidhed, medfølelse og forståelse for andre
* man kan på diplomatisk vis gøre sine evner nyttige for samfundet

 

Larch (Lærk) 

Mindreværdskomplekser og mangel på selvtillid

* man føler sig på forhånd underlegen i forhold til andre mennesker
* det man beundrer hos andre, tror man ikke selv man kan klare
* man forventer principielt at tingene slår fejl
* man er fast overbevist om, at man ikke kan klare det og prøver derfor slet ikke
* man er tvivlende og passiv pga. manglende selvtillid
* man undskylder sig med sygdom, for ikke at skulle tage fat på en sag
* falsk beskedenhed af mangel på selvtillid
* man føler sig nytteløs og svag
* til børn der føler, at de ikke slår til i skolen

Mål
* man går realistisk til tingene
* man holder ud, også ved modgang
* man kan vurdere situationen nøgternt

 

Mimulus (Abeblomst)

Frygt, angst af kendt årsag - nervøsitet

* genert, tilbageholden, kropsligt meget ømfindtlig
* man er bange for en situation, men man beholder sine bange ængstelser for sig selv
* angst og fobier f.eks angst for mørke, angst for sygdom og smerte, angst for kræft, angst for at miste venner og familie, angst for edderkopper, mus, hunde, katte osv.
* overfølsomhed overfor f.eks. kulde, larm, stærkt lys, høj tale, lugte, konflikter osv.
* anspændt pga. angst, lejlighedsvis talevanskeligheder eller stammen, nervøs leen, eller man taler meget af nervøsitet
* rødmer let
* bange for at være alene, men er alligevel genert og nervøs i selskab
* man bliver meget angst når man støder på modstand eller vanskeligheder
* andres tilstedeværelse udmatter en
* man bliver let syg, når situationer man er bange for indtræffer.

Mål
* frihed
* frihed for angst
* man er vokset ud over sin angst og kan gå verden i møde åben og glad
* personlig tapperhed og forståelse for andre i lignende livssituationer.

 

Mustard (Sennep)

Periodevis tungsind uden årsag

* perioder med dyb melankoli der kommer og går pludselig uden egentlig årsag
* dyb tungsind - livslede
* noget tungt, sort og ukendt sænker sig ned over en, sjælen sørger
* man føler sig udelukket fra det normale liv, alle lys er gået ud, indre dyster, gravstemning
* fuldstændig indadvendt, fanget i sorgen
* man kan ikke skjule denne stemning over for andre - man kan ikke komme denne stemning til livs med fornuftsargumenter.

Mål
* man går i indre klarhed, munterhed og stabilitet gennem lyse og mørke dage

 

Oak (Eg) 

Den nedslåede og udmattede kæmper, der alligevel tappert fortsætter og aldrig giver op.

* pligttro, pålidelig og sej
* man har tilbøjelig til at overbebyrde sig selv, og er så nedslået og forsagt
* man er fuldstændig udslidt og udaset, men klager aldrig
* man viser en næsten umenneskelig udholdenhed og tålmodighed
* man er utrættelig og ihærdig i sine anstrengelser, giver aldrig op
* man kæmper tappert mod alle besværligheder uden at miste håbet
* man arbejder ofte kun af pligtfølelse
* man bærer andres byrde
* man ignorerer sin naturlige træthed
* man anstrenger sig for ikke at lade sin træthed og svaghed blive synlig udadtil
* man beundrers fordi man aldrig giver op

Mål
* man er udholdende, pålidelig, ihærdig, stærk og fornuftig
* man kan suverænt stå store belastninger igennem
* man overvinder livets problemer med mod og ihærdighed

 

Olive (Oliven)  

Fysisk og psykisk udmattet, total udmattelse, ekstrem træthed i krop og ånd

* udmattelse efter langvarig overbelastning eller længere tids fysisk sygdom
* man føler sig totalt udtømt, totalt færdig
* man har brug for megen søvn
* man kan ikke længere foretage sig noget, har ikke længere lyst til noget
* dyb indre træthed efter perioder med stærke indre kampe og forvandlinger, hvortil der er blevet brugt megen psykisk energi
* udmattelse efter lang tids opofrende sygepleje
* man omgås sin livsenergi forkert
* perioder hvor man kan yde virkelig meget og hvor man er totalt udmattet veksler i ens liv

Mål
* stor kraft og vitalitet
* man råder over tilsynelandende uudtømmelige energireserver
* i belastningsfaser forlader man sig fuldstændig på sin egen indre stemme, og kan således klare de største anstrengelser med vitalitet og godt humør

Pine (Skovfyr)

Selvbebrejdelse, skyldfølelse, modløshed

* man bruger ofte undskyldende formuleringer i samtaler
* man kan ikke tilgive sig selv, bebrejder sig selv
* man får nemt dårlig samvittighed
* man påtager sig i mange situationer andres skyld
* man føler sig ansvarlig for andres fejl
* man stiller de højeste krav til sig selv - mere end til andre - og føler sig i sit indre skyldig, når man ikke kan opfylde dem
* man bebrejder sig også ved succes, at man ikke har gjort dette eller hint endnu bedre
* man kigger mere på sine grænser end på sine muligheder, undergraver sig selv på en selvdestruktiv måde gennem en negativ selvopfattelse
* man arbejder supersamvittighedsfuldt, og sætter derved nemt sig selv under følelsesmæssig stress
* man føler sig værdiløs, mindreværdig, man er en "underdog" som venter på prygl
* man undskylder at man er syg eller deprimeret eller udmarvet
* man føler sig dybest inde som kujon
* det falder en svært at modtage noget, da man ubevist tror, at man ikke har fortjent det
* man føler sig skyldig når man eftertrykkeligt må sige andre sin mening
* man mener at man ikke har fortjent kærlighed, nægter sig i sit indre eksistensberettigelse "undskyld at jeg er født"
* ofte barnligt-ængstelige grundholdninger
* overdreven undervurdering af sig selv, negativ narcissisme
* ens forestillinger af hvad der er godt og ondt er, ubevidst, ofte stærkt farvet af religiøse holdninger, eks.: seksualitet som synd, arvesyndsforestillinger o.lign.

Mål
* man vedkender sig fejl man har begået, accepterer dem men holder ikke fast i dem
* man føler ægte anger i stedet for skyld, kan tilgive sig selv og glemme
* dyb forståelse for det at være menneske, særligt for de menneskelige følelser
* man tager andres besvær på sig, men kun når det er hensigtsmæssigt
* stor tålmodighed, ydmyghed og indre beskedenhed
 


Red Chestnut (Rød hestekastanje)
 

Overdreven bekymring og ængstelse for andre

* stærk indre forbundethed med andre elskede personer
* man er ængstelig med hensyn til andres sikkerhed (børn, partner), men man er ikke angst for sin egen person
* man bryder sig hoved over andres bekymringer
* man oplever den andens liv, som om det var ens eget
* man tror at der kan være tilstødt den anden noget, når han/hun kommer for sent
* man er bange for at der bag en uskyldig klage fra den anden kan skjule sig en alvorlig sygdom
* man ser hvordan noget "lige akkurat er gået godt" og forestiller sig hvordan alt kunne have gået værre
* man har aldrig rigtig fået "kappet navlestrengen" mellem sig selv og et andet menneske
* forældre formaner hele tiden deres børn til forsigtighed

Mål:
* evnen til i svære situationer at udstråle positive tanker om sikkerhed, sundhed og mod til andre mennesker
* man kan på afstand positivt påvirke og lede andre
* i nødstilfælde beholder man åndeligt og fysisk overblikket

 

Rock Rose (Soløje)  

Rædsel og panik. Til de som føler sig hjælpeløse og oplever rædsel og panik, følelsen er virkelig for dem, uanset om den er begrundet eller ej.

* mennesker som har brug for Rock Rose, oplever hjælpeløshed rædsel og blind panik. Angsten kan give hjertebanken og panikanfald.
* man har en tendens til hurtigt at komme i indre panik
* pludselig tiltagende angstfølelse i kropslige eller sjælelige undtagelsestilstande
* skræk, rædsel, ren og skær forfærdelse, nervesystemet slår klik
* man er vanvittig af angst, hører ikke mere, ser ikke mere, siger ikke mere, hjertet går nærmest i stå
* hjertet står næsten stille af angst
* angsttilstande ved ulykker, naturkatastrofer, livsfarlige skader
* ofte hos børn, som let får hjertebanken og svedige håndflader
* nervemæssigt har man ikke meget at give af
* solar plexus gør ondt eller føles som en sten
* ofte hos mennesker som har indtaget narkotika over længere tid
* ofte hos mennesker, som stammer fra nervemæssigt labile familier

Mål
* heltemod
* man kan i krisesituationer vokse ud over sig selv, og mobilisere næsten umenneskelige kræfter
* man arbejder for andres vel, uden hensyn til farer for sin egen person

 

Rock Water (Kildevand)  

Strenge og stive hensigter, undertrykte behov, man er for hård ved sig selv.

* Stærk stræben efter perfektion
* Man underkaster sit liv strenge teorier og meget overdrevne idealforestillinger
* Man nægter sig selv meget, for man tror at det ikke lader sig forene med ens livsprincipper, derved går megen livsglæde tabt
* Man gør alt for at komme og blive i topform, selvdisciplin bliver sat højt
* Man har sat sig de højeste mål og tvinger sig på grænsen til selvfornægtelse til at leve derefter
* Man erkender ikke, hvor megen tvang man dagligt udsætter sig selv for
* Misforstået åndelighed, man klamrer sig til et fatteligt delaspekt (meditationsteknik, diætforskrift o.l.) og gør dette til sin hellige ko
* Man stræber tvangsagtigt efter højere åndelig udvikling, men holder hårdnakket fast ved egne fortrængninger
* Man tror at jordiske fornøjelser forhindre den åndelige udvikling, man vil allerede på jorden være en helgen, (asketer, fakirer, åndelige religiøse fanatikere)
* Man undertrykker væsentlige kropslige og følelsesmæssige behov
* Ved meditation falder man i, fordi man prøver for hårdt
* Man blander sig ikke i andres liv, fordi man fuldt ud er beskæftiget med sin egen fuldkommengørelse
* Ofte strenge vegetarer, makrobiotikere, afholdsfolk osv.
* Man bebrejder sig selv, når man ikke kan gennemføre sine strenge discipliner
* De fysiske behov er dårligt integrerede, derfor hos kvinder tit menstruationsbesvær
* Meget stress i kroppen

Mål
* Den åbne idealist, der kan afvige fra sine teorier og grundsætninger, når hun bliver konfronteret med en ny erkendelse eller dybere sandhed
* Man lader ikke andre have indflydelse på sig, fordi man ved at man vil finde den rigtige erkendelse i sig selv til den rigtige tid
* Man kan omsætte høje idealer i praksis og her igennem være et eksempel for andre
* Man er et naturligt forbillede for andre ved sin glæde ved livet og sin indre fred

 

Scleranthus (Knavel)  

Ubeslutsom, springende, indre uligevægt. Menings- og stemningsskift fra det ene øjeblik til det andet

* ubeslutsom på grund af indre rastløshed
* man bliver hele tiden i sine tanker revet frem og tilbage mellem to muligheder
* ekstreme stemningsudsving, gråd - latter, jublende - dybt bedrøvet
* man optager mange impulser, man springer tankemæssigt frem og tilbage som en græshoppe
* på grund af sine skiftende meninger virker man upålidelig på andre
* mangel på indre ligevægt og indre balance - nervekriser
* koncentreret i samtaler springer man fra det ene emne til det andet
* på grund af ubeslutsomhed, mister man værdifuld tid og gode chancer går tabt både privat og i ens arbejde
* man spørger ikke andre til råds ved en indre konflikt, men forsøger selv at komme frem til en beslutning
* ofte febrilske og rykagtige håndbevægelser
* kropslige symptomer på den manglende energimæssige balance
* ekstrem vekslen mellem aktivitet og apati. Kropstemperaturen stiger og falder hurtigt
* symptomerne vandrer hid og did i kroppen, i dag gør det ondt her i morgen et andet sted
* alle slags livevægtsforstyrrelser
* rejsesyge: luft - skib - bil
* vekslen mellem grovæderi og appetitløshed
* vekslen mellem diarre og forstoppelse

Mål
* koncentrationsevne og beslutsomhed
* man holder sin indre ligevægt under alle omstændigheder
* alsidig og fleksibel, man kan altid integrere flere muligheder i sit liv
* man træffer med sikkerhed øjeblikkeligt de rigtige beslutninger
* ens tilstedeværelse virker beroligende på andre mennesker

 

Star of Bethlehem (Fuglemælk)  

Eftervirkninger af kropslige, sjælelige eller åndelige chok, ligegyldigt om det ligger langt tilbage eller først lige er sket for kort tid siden. Sjæletrøsteren - Smertedulmeren

* ulykkelig, bedrøvet, lammende sorg efter skuffelser, ulykkesbudskab, ulykker og chokerende begivenheder. Begivenheden kan ligge helt tilbage i barndommen, der kan også være tale om at ubevidste ubehagelige oplevelser lever for længe videre i en
* man kan i en trøstkrævende situation ikke modtage nogen trøst
* man har svært ved at klare forgangne ubehagelige situationer følelsesmæssigt
* kropslige symptomer: følelsesløshed, svajende gang, stille dalende talemåde
nogle menneskers dristighed gør en målløs

Mål
* indre livlighed, åndelig klarhed og indre kraft
* nervesystemet har gode tilpasningsevner til energimæssige forandringer
* evne til hurtigt at komme ovenpå igen

 

Sweet Chestnut (Ægte kastanje)  

Overvældende indre smerte, dybeste fortvivlelse. Man tror at grænserne nu er nået for hvad et menneske kan bære

* man opfatter sin situation som håbløs og ved ikke hvordan det skal gå videre
* man har følelsen af at have nået den yderste grad af evnen til at bære belastninger
* man føler sig fuldstændig fortabt i en hjælpeløs og tom isolation
* sjælens mørke nat
* man tror ikke at det er muligt at et menneske må lide så meget og tror Gud har glemt en
* man tænker ikke længere på i går og i morgen, omkring en synes kun at være kaos og ødelæggelse
* man har opgivet alt håb, men viser det ikke udadtil

Mål
* man var tabt og har fundet sig selv igen
* man har erkendt chancen for en afgørende forvandling, rejsen til en selv er begyndt
* man kan tro igen

 

Vervain (Jernurt)  

Overbegejstring - med overdreven iver for at gå ind for en god sag, driver man rovdrift på sine kræfter, irritabel til fanatisk

* Man er begejstret for en ide og vil gerne medrive andre mennesker
* Uretfærdigheder kan få en til at gå op i en spids
* Intensiv - overcentreret,, man vil gerne gøre alt 150%
* Impulsiv, idealistisk grænsende til missionerende
* Inderligt opskruet - altid i gang
* Man fortæller andre i overdreven iver, hvordan de skal gøre, handler også på deres vegne, forsøger at tvinge dem til deres lykke
* I ønsket om at omvende andre mennesker overøser man dem ligefrem med sin energi og gør dem dermed trætte
* Man gør for meget ud af det, man står på hoved for ubetinget at sælge andre en ide og gør derved sig selv en bjørnetjeneste
* Man snakker et emne ihjel - er fanatisk
* Man går med "retfærdig vrede på barrikaderne for en sag"
* Modig - man er endda villig til at påtage sig risici, er parat til at bringe ofre for sine mål
* Under opbydelsen af en enorm energi tvinger man sig til at fortsætte også når de psykiske kræfter er udtømte
* Man er pirrelig og nervøs, og det går en frygtelig på nerverne når tingene ikke kører sådan som man gerne vil have
* Ofte mager og energisk type, taler og bevæger sig hurtigt
* Man er indvendigt så opskruet at man overhovedet ikke længere kan slappe af, ofte ekstreme spændinger i musklerne, øjnene og hovedet
* Overaktive børn, der ikke er til at få i seng om aftenen

Mål
* Man bekender sig til sin ide, tilstår dog også andre mennesker retten til at have deres mening
* Man kan i diskussioner også lade sig overbevise af andre gode argumenter
* Man ser tingene i en større sammenhæng
* Man kan indsætte sin store energi målrettet og kærlighedsfuldt for en opgave, der er besværet værd
* "Fakkelbæren" - kan uden besvær begejstre andre, inspirere og medrive dem

 

Vine (Vinranke)  

Dominerende, ærgerrig, magtsyg, ubøjelig, tyrannisk

* meget dygtig, yderst selvsikker, stærk personlighed
* man har problemer med at uddele og adlyde ordrer
* man overtager gerne ledelsen og er tit den "åndsnærværende frelser" i en nødsituation
* fare for at man misbruger sine store evner til personlige magtambitioner
* man sætter sig hensynsløst udover andres mening
* man tvivler ikke et sekund på sin overlegenhed og påtvinger derfor andre sin vilje
* hustyrannen - diktatoren
* hård, ubamhjertig og til tider ligefrem grusomme træk, uden at have dårlig samvittighed
* hovedet før hjertet
* man regerer idet man bevidst gør andre usikre
* man diskuterer ikke, fordi man alligevel altid har ret
* mennesker der ikke vil spille med i magtspillet bliver ignoreret
* indre ueftergivenhed fører til ekstrem indre spænding og kropslige smerter
* børn, der brutalt slår deres legekammerater

Mål
* den kloge forstående leder, den elskede pædagog, der besidder naturlig autoritet
* man er god til at uddelegere og stille sine lederegenskaber i en højere opgaves tjeneste
* man hjælper andre med at hjælpe sig selv, med at finde deres egen vej

 

Walnut (Valnød)

Usikkerhed, påvirkelighed og vælgelsind på grund af afgørende nybegyndelser i livet. Beskytter ved forandringer

* man har klare målsætninger i livet, ved normalt nøje hvad man vil men har i øjeblikket svært ved at være tro mod sig selv
* man reagerer normalt meget selvstændigt, lader sig dog forbigående forstyrre i sine valg gennem familiehensyn, samfundsmæssige konventioner, sentimentale erindringer el.lign.
* man har truffet et vigtigt livsvalg, der mangler kun det allersidste skridt
* man vil gerne en gang for alle lade alle begrænsninger og indflydelser bag sig, men det lykkedes endnu ikke helt
* man kan ved valg, der er afgørende for ens eget liv kun vanskeligt undgå indblanden fra en dominerende personlighed, forældre, partner, lærer osv.
* på grund af uventet ydre begivenhed er man tvunget til at gennemtænke hele sin livsplan på ny
* forskellige livsforandringer foregår i ens liv : skifte arbejde, skilsmisse, pensionering, flytning til en anden by, flytning til plejehjem o.lign.
* afgørende biologiske forvandlingsfaser sker i ens liv: menopause, graviditet, pubertet, tandbrud, sygdom i slutstadiet
* man ´kan trods nye afgørelser af uforklarlige grunde stadig ikke løsne sig fra gamle vaner
* man har opgivet et partnerskab, men føler sig trods adskillelsen stadigvæk i expartnerens "greb"

Mål
* pioner der forbliver sig selv tro
* man forfølger sit livsmål trods al modstand og er upåvirkelig overfor andre folks mening
* man står ubundet og åben overfor nye ting
* man er immun overfor ydre indflydelser og åben for indre inspirationer
* man kan en gang for alle gøre sig fri af fortidens skygger

 

Water Violet (Vandrøllike)  

For stolt - foretrækker ro og ensomhed. Forbigående indre reserverethed, stolt tilbageholdelse, isoleret overlegenhedsfølelse

* man føler sig mange gange på grund af sin overlegenhed isoleret og udenfor
* man handler nogle gange nedladende eller stolt
* man tåler ikke at andre blander sig i egne personlige anliggender
* man klarer alt selv, belaster ikke andre med sine problemer
* det er nogen gange svært for en, at komme mennesker i møde på en naturlig måde
* man vil gerne ned fra sin indre piedestal, men ved ikke hvordan
* man vil gerne en gang imellem trække sig tilbage fra alt: "mit hjem er mit slot"
* andre finder det svært at komme ind bag den indre skal og komme i ægte personlig kontakt med en
* man går udenom følelsesmæssige uoverensstemmelser, fordi de udmatter en
* man er en søgt rådgiver en "sjælelig skraldespand"
* man har svært ved at slappe af
* man græder sjældent, man prøver på at bevarer fatningen

Mål
* elskværdig, godmodig, taktfuld tilbageholdende
* inderlig, uafhængig, afklaret, rolig
* kompetent og ofte andre overlegen
* god selvfølelse, man ved hvem man er
* man har det godt med sig selv, er gerne alene
* man har almindeligvis godt styr på sig selv
* tolerant indstilling "lev og lad leve"
* man vil aldrig gribe ind selv om man ser tingene fuldstændigt anderledes
* man er for det meste hævet over tingene "klippen i vandet"
* man arbejder suverænt og samvittighedsfuldt helst mere i baggrunden
* man er et forbillede på et harmonisk og uafhængigt menneske
* man handler med ydmyghed, kærlighed og visdom

 

White Chestnut (Hestekastanje)  

Bekymringer og tanker der kører i ring. Indre samtale og dialog. Tankekværnen

* uønskede tanker eller billeder trænger ustandseligt ind i bevidstheden og man kan ikke stoppe dem
* man kan ikke komme fri af en sorg eller begivenhed, dette lægger en dæmper på humøret
* man tænker igen og igen "hvad man skulle have sagt" eller "hvad man skulle sige"
* det er som en grammofonplade der kører i den samme rille
* man træder tankemæssigt på samme sted uden resultat, føler sig som en hamster i en trædemølle
* uophørlig indre samtale - tankekværn
* i sit indre bearbejder man igen og igen de samme problemer uden at komme frem til en løsning
* indre overaktivitet i tankerne, gør at man ikke hører at der bliver talt til en
* man er på grund af den evige tankestorm søvnløs, særlig i de tidlige morgentimer
* på grund af mental spænding bl.a. tænderskæren, skuren med underkæben, spændingsfornemmelser omkring panden og øjnene

Mål
* harmonisk sindstilstand
* i hovedet hersker der fred og ro
* fra den indre ro dukker ethvert problems løsning op af sig selv
* man kan arbejde konstruktivt med sin tankekraft

 

Wild Oat (Skovhejre)

Svært ved at finde sin vej i livet, utilfredshed fordi man ikke finder sin livsopgave

* man har uklare målforestillinger, kan ikke finde sin retning i livet. Det fører til utilfredshed, frustrationer eller kedsommelighed
* man er ærgerrig, vil gerne yde noget særligt men ved ikke helt hvad
* man føler trods ærgerrighed ingen interesse for et bestemt erhverv, dette gør en modløs
* man vil hele tiden starte nye projekter
* man er nedslået, fordi tingene ikke står klart hos en, som hos andre mennesker
* man er mangesidig begavet, prøver meget, men intet giver virkelig tilfredsstillelse
* uudnyttede talenter og egenskaber
* man vil ikke lægge sig fast indvendigt og manøvrerer sig derved ubevidst hele tiden ind i utilfredsstillende situationer
* man splitter sine kræfter ad
* man lever i upassende erhvervsmæssige eller private forhold

Mål
* evnen til at erkende sit potentiale og til at udfolde det fuldstændigt
* mangesidige talenter, man kan følge en overordnet rød tråd og gøre hver sag færdig
* man har klare forestillinger og ambitioner og lader sig ikke aflede af noget som helst
* man har mulighed for at gøre mange ting godt, og kan med held at udøve flere erhverv samtidig

 

Wild Rose (Hunde rose)  

Manglende deltagelse, apati, opgivende indstilling, indre kapitulation

* man har opgivet inderst inde, selv om de ydre omstændigheder slet ikke er så håbløse eller negative
* totalt tab af livsglæde og indre motivation på grund af ubevidste, negative beslutninger
* man anstrenger sig ikke længere for at forandre noget til det positive i ens liv
* man tror på at alt sker som følge af en uafvendelig skæbne og finder sig derfor i alt
* man bøjer sig for sin skæbne, f.eks. ulykkeligt ægteskab, utilfredsstillende arbejde, kronisk sygdom
* man tror at man er arveligt negativt belastet
* underliggende håbløs tristhed
* man keder sig ustandseligt, er ligegyldig og inderlig tom
* man beklager sig ikke over sin tilstand, da man antager den for normal
* man er slap, fuldstændig energiforladt, hensygner apatisk
* man taler med monoton og mat stemme

Mål
* man fatter daglig en ny vital interesse for livet
* man klarer dagen uden lammende rutinefølelse
* man lever med en følelse af indre frihed og fleksibilitet

 

Willow (Guldpil)  

Indre harme, bitterhed, selvmedlidenhed, offer for skæbnen

* forbitret livsholdning, man harmes over sin skæbne og føler sig uretfærdigt behandlet
* man føler sig ikke selv ansvarlig for sit uheld, skylden ligger altid hos de andre og omstændighederne
* man tror at livet har snydt en for meget
* man føler sig hjælpeløst prisgivet
* man "kræver" af skæbnen, man er dog ikke beredt til at "give"
* man tager enhver hjælp fra andre som en selvfølge, og i længden støder man derved enhver fra sig som vil hjælpe en
* af princip ser man mest på tilværelsens negative sider og virker derfor hyppigt som sortseer eller lyseslukker
* man oplever sig selv som magtesløs
* i sit indre misunder man andre deres bedre skæbne, deres lykke eller deres sundhed
* i ekstreme tilfælde forsøger man endda at ødelægge andres gode stemning og optimisme
* giftige og skadefro tanker på grund af indre forbitrelse
* man ulmer stille for sig selv i sin vrede, men eksploderer ikke
* man nægter at acceptere sin egen negativitet, derfor kan intet blive anderledes
* når man er ved at komme sig efter sygdom, indrømmer man kun modvilligt, at det går en bedre

Mål
* positiv grundholdning, man overtager fuldstændigt ansvaret for sit liv og skæbne
* man har erkendt og accepteret sammenhængen mellem sine tanker og de ydre hændelser
* man ved at man efter loven "som indeni - således også udenfor", kan tiltrække sig positive eller negative ting og arbejder bevidst efter dette princip
* man forandre sig for offer til mester over sin egen skæbne
 

 

Besøg  
020264